FORTIX Consulting Kft.

GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

A jól működő szervezetek létfontosságú jellemzője az adatok és információk kontrollált, egységes és hatékony kezelése, és annak a szervezet működésébe való illesztése. A működéshez szükséges adatok közül a személyes adatok kiemelt szerepet játszanak minden szervezet életében. Bár Magyarországon az Info tv. eddig is az EU viszonylatában élenjáró szigort írt elő a személyes adatok biztonságos kezelésére, a GDPR emeli a tétet – minden értelemben! 

 

A GDPR követelményeinek teljesítése a szervezet számos szer- vezeti egysége számára jelent új vagy megváltozott feladatokat. A személyes adatokra vonatkozó megfelelést mindenfajta adathordozón biztosítani kell, a papíralapú adatkezelés és az elektronikus adatfeldolgozás területein egyaránt. A megkerülhetet- len felmérés és a megvalósítás idő- és erőforrásigényes és ez a közeli határidővel együtt nagy nyomás alá helyezi a különböző szervezeteket. 

Költséghatékonyság
A GDPR kapcsán az adatvédelmi intézkedések meghatározásakor alapvető szempont a költséghatékony kialalkítás, illeszkedés a szervezet struktúrájához, folyamataihoz, kockázat érzékenységéhez.
Keretrendszer
Az aktuális feladatokat célszerű egységes keretben meghatározni és elvégezni, a meglévő eredmények megőrzése, a működő folyamatokhoz való illeszkedés és hatékony végeredmény csak így biztosítható.
Adatkezelés
Különös gyelmet igényel az érintettek adatigényléseinek teljesítése, az adattárolás, az elfeledtetéshez való jog biztosítása, az adatvédelmi incidensek bejelentése/tájékoztatás és az adat- továbbítás során a szabályok GDPR szerinti kialakítása és be- tartatása. Ugyancsak hangsúlyos, a szervezet projektmenedzsmentjét ill. fejlesztéseit meghatározó, az új követelményekhez illeszkedő szabályok és folyamatok kialakítása.
Szerepkörök
Általában a szervezet számos üzleti és támogató területe érintett az adatok megfelelő felhasználásának és védelmének meg- valósításában, ezért fontos a szerepkörök és felelősségek GDPR szerinti igények alapján történő újragondolása, (pl. az adatvé- delmi tisztviselő (DPO) szerepköre).
Tudatosság
A szervezet minden érintett részében fontos a személyes adatok védelmével kapcsolatos, releváns ismeretek elmélyítése, hogy minden dolgozó megismerje és alkalmazza a rá vonatkozó szabályokat.
Felmérés
A GDPR által igényelt teljes nyilvántartás kialakítása során nem megkerülhető a jelenlegi állapot felmérése, a személyes adatok tárolási helyeinek, adatútjainak felmérése és revíziója.
Testreszabás
A hatékony és naprakészen tartható nyilvántartás kialakítása és a felmérés során alkalmazott technikai eszközök kiválasztásánál is a szervezet adottságait és lehetőségeit kell figyelembe venni.
Felülvizsgálat
A beépített és alapértelmezett adatvédelem alapelvének megvalósítása érdekében, az adatok biztonságos tárolásának, fel- dolgozásának és továbbításának technikai feltételeit felül kell vizsgálni, az adatok teljes életciklusára vonatkozóan: azok gyűj- tésétől, feldolgozásán át azok megfelelő törléséig – az egyes szolgáltatások és az ezeket támogató informatikai rendszerek teljes életciklusában.
Felelősség
A jogszabálynak megfelelő működés bizonyítása az adatkezelő feladata!
Aktualizálás
Mindig naprakész adatvédelmi nyilvántartással kell rendelkezni és a folyamatok végrehajtását egyértelműen dokumentálni kell.

• A szervezet adottságaihoz optimálisan illeszkedő személyes adatkezelés

• Költséghatékonyan kialakított és működtethető adatvédelmi módszer

• Független szakértői szemlélet

• Logikus gyakorlatra alapozott, fenntartható kialakítás


 

Miért a FORTIX?

Célunk, hogy ügyfeleink rövid- és hosszútávon is a lehető legmagasabb szintű szakmai támogatást kapják tőlünk, ehhez legnagyobb értékünk kollégáink sokéves tapasztalata és magas szakmai felkészültsége.

Munkánk során az ügyfelek komplex biztonságát helyezzük előtérbe, mivel hisszük, hogy a vállalatok sikerének egyik kulcseleme az információbiztonság és üzletmenet-folytonosság megfelelő stratégiai szintű kezelése.

 

 


A projektek kivitelezésében résztvevő munkatársaink mindegyike több éves tapasztalattal rendelkezik vezetési tanácsadásban, audit, működés- és szervezet-fejlesztésben, projektmenedzsmentben, információ-biztonsági és üzletmenet-folytonossági irányítási rendszerfejlesztő programok, illetve személyes fejlesztő munkák meg-valósításában.

 

 

További információért keressen minket!

 

 

 

FORTIX Consulting Kft.
H - 1126 Budapest, Orbánhegyi út 49.
E-mail: info@fortix.hu
Telefon: +36 1 781 4842
Fax: +36 1 786 0196