FORTIX Consulting Kft.

FIZIKAI BIZTONSÁG TRÉNING

Fizikai védelemnek nevezzük a személy és vagyonvédelmi feladatokkal telepített rendszerelemek (élőerős védelem, biztonságtechnikai rendszerek, azok összetevői) összességét, amelyeket amelyeknek célja, hogy biztosítsák a védett létesítményben tevékenykedő személyeket, vagyonelemeket, támogassák az adott vállalat gazdasági céljainak megvalósítását, a kialakított biztonsági stratégia megvalósításával.

 

A biztonsági kockázatok megfelelő értékelése esetén megtervezhető egy olyan, a létesítményekre vonatkozó védelmi rendszer, amely valóban alkalmas lehet a vállalat biztonsági stratégiájának végrehajtására, azaz a társaság gazdasági érdekeinek megvalósításához történő támogatására. Meggondolandó szakmai feladat egy általános szabályrendszer kidolgozása annak érdekében, hogy egységes szemlélet tudjon kialakulni a fizikai biztonság megvalósítása tekintetében.

Miért fontos a fizikai biztonság?

 • A fizikai biztonság célja
 • A fizikai biztonság hatáskörében kezelt rendszerek osztályozása
 • Információvédelmi követelmények
 • A fizikai biztonsággal szembeni kihívások

 

Veszélyforrások 

 • A támadások célpontjai
 • Az elszenvedett károk

 

Kockázatelemzés

 

Területvédelem

 • A terület kiválasztása
 • Területhatár
 • Tereprendezés
 • Kerítés
 • Kapuk
 • Oszlopok

Megfigyelés

 • Megvilágítás
 • Behatolást érzékelő rendszerek


Hozzáférés-védelem

 

Építészeti kihatások

 • Épülettel szemben támasztott biztonsági követelmények
 • Épület belépési pontok

Bejáratok

 • Ajtók
 • Ablakok
 • Zárak
 • Kulcsok
 • Kártya

 

Kiszolgáló rendszerek – Közművek

 • Elektromos ellátás és zavarai
 • Vezetékhálózat, víz
 • Fűtés, hűtés, szellőztetés

 

Tűzvédelem

 

Kiemelt biztonságú területek

 

Hordozható adatfeldolgozó eszközök

 

Biztonsági technológia és eszközök

 

Héjszerkezetes védelem

 


 

Létesítmények fizikai biztonsági rendszerének üzemeltetése sohasem öncélú feladat, illeszkednie kell az azt létrehozó társaság gazdasági céljaihoz. A biztonsági stratégiája felépítésének támogatnia kell a gazdasági célok megvalósulását, miközben a szükséges biztonsági kockázatokra megfelelő válaszokat kell adnia.


 

 

Jelentkezés és további információ 

 

FORTIX Consulting Kft.
H - 1126 Budapest, Orbánhegyi út 49.
E-mail: info@fortix.hu
Telefon: +36 1 781 4842
Fax: +36 1 786 0196